Brandmeldinstallaties

Wij zijn erkend installatiebedrijf brandmeldinstallaties.

Een brandmeldinstallatie is een serieuze zaak. Het gaat over mensenlevens. Daarom is het van belang dat een brandmeldinstallatie geheel volgens voorschriften wordt geïnstalleerd en dat er volgens de normen wordt gehandeld.

De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar als er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkomen is veel beter en goedkoper dan blussen.

Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende branddetectie en -alarmapparatuur, kleine blusapparaten of zelfs sprinklers. Maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel of in vluchtroutes en het dichthouden van branddeuren.

Wij hebben ervaring in het installeren van brandmeldinstallatie's en begeleiden U in het gehele project.
Laat ons U adviseren!